Όροι χρήσης

§1

Γενικές διατάξεις

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα [εφεξής «Κατάστημα»] πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, βάσει των παρόντων Κανονισμών [εφεξής «Κανονισμοί»].

2. Ιδιοκτήτης του Καταστήματος είναι: ZOYA GROUP SP. Ζ Ο.Ο. με την έδρα της στο 80-755 Gdansk, Szafarnia 11/F8, Poland, KRS 0000876118, REGON 387816925, ΑΦΜ PL583-341-62-99, BDO 000510768, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@zoyafashion.gr.

3. Οι Κανονισμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται με τον Πελάτη.

4. Προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης είναι η αποδοχή των Κανονισμών από τον Πελάτη.

5. Οι τιμές που δίνονται στο Κατάστημα είναι μικτές τιμές (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

6. Τα προϊόντα που διατίθενται στο Κατάστημα είναι απαλλαγμένα από φυσικά και νομικά ελαττώματα.

 

§2

Παραγγελίες

1. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν ως εξής:

a) μέσω της φόρμας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Καταστήματος,

b) μέσω e-mail στη διεύθυνση που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Καταστήματος,

c) τηλεφωνικά στους αριθμούς που προορίζονται για την υποβολή παραγγελιών, που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του Καταστήματος στην καρτέλα Επικοινωνία.

2. Προϋπόθεση για την εκτέλεση της παραγγελίας είναι η παροχή από τον Πελάτη δεδομένων που επιτρέπουν την επαλήθευση του Πελάτη και του παραλήπτη των αγαθών. Το κατάστημα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Το κατάστημα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή μιας παραγγελίας, να περιορίσει τον τρόπο πληρωμής ή να απαιτήσει προπληρωμή σε περίπτωση που η παραγγελία εγείρει εύλογες αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων δεδομένων ή του τρόπου πληρωμής.

3. Τα μέρη δεσμεύονται από τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο του Καταστήματος δίπλα στα αγορασμένα προϊόντα κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ιδίως: τιμή, χαρακτηριστικά των αγαθών, χαρακτηριστικά, στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σετ, ημερομηνία και τρόπος παράδοσης.

4. Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Καταστήματος δεν αποτελούν προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα. Κάνοντας μια παραγγελία, ο πελάτης κάνει μια προσφορά για την αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται όταν ο Πελάτης επιβεβαιώσει την Παραγγελία κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο e-mail που αποστέλλεται στον Πελάτη από το Κατάστημα.

 

§3

Πληρωμές

1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τους τρόπους πληρωμής που καθορίζονται στην καρτέλα Τρόποι πληρωμής.

2. Οι τιμές αποστολής καθορίζονται στον τιμοκατάλογο παράδοσης.

3. Προϋπόθεση για την αποδέσμευση των εμπορευμάτων είναι η πληρωμή για τα εμπορεύματα και η αποστολή.

 

§4

Αποστολή εμπορευμάτων

1. Τα παραγγελθέντα προϊόντα αποστέλλονται από το Κατάστημα μέσω μεταφορικών εταιρειών (π.χ. ACS, ΕΛΤΑ, Γενική Ταχυδρομική) ή διατίθενται για παραλαβή από τον πελάτη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα πληρωμής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας υπολογίζεται από τη στιγμή της θετικής εξουσιοδότησης της συναλλαγής.

3. Σε περίπτωση πληρωμής εκτός της αντικαταβολής, η ημερομηνία αποστολής παρατείνεται κατά το διάστημα μεταξύ της παραγγελίας και της ημερομηνίας πίστωσης του οφειλόμενου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Καταστήματος.

 

§5

Παράπονα

1. Βάση αποδοχής καταγγελίας είναι η προσκόμιση από τον Πελάτη της απόδειξης αγοράς των αγαθών (απόδειξη ή τιμολόγιο ΦΠΑ).

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση, ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει τα καταγγελθέντα αγαθά πίσω στο Κατάστημα μαζί με μια περιγραφή της μη συμμόρφωσης.

3. Το κατάστημα απαντά στο παράπονο του πελάτη εντός 14 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της επιστροφής των εμπορευμάτων μαζί με περιγραφή της μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που για την επαλήθευση της μη συμμόρφωσης απαιτείται η αναζήτηση της γνώμης ενός εμπειρογνώμονα ή εκπροσώπου του κατασκευαστή των προϊόντων, η προθεσμία για την απάντηση του Καταστήματος παρατείνεται μέχρι τη στιγμή που το Κατάστημα λάβει τέτοια γνώμη.

4. Όταν η εφαρμογή αιτιολογημένης καταγγελίας συνεπάγεται την αποστολή νέου προϊόντος στον Πελάτη ή την άρση μη συμμόρφωσης, τα έξοδα παράδοσης επιβαρύνουν το Κατάστημα.

5. Οι μεμονωμένες ρυθμίσεις του υπολογιστή και της οθόνης του Πελάτη που οδηγούν σε εσφαλμένη ή παραμορφωμένη εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (π.χ. χρώματα) δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για καταγγελία.

 

§6

Δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Σύμφωνα με τον Νόμο για την προστασία ορισμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών και την ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνο προϊόν της 2ας Μαρτίου 2000, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ισχύει εάν ο Πελάτης υποβάλει στο Κατάστημα, εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών, δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

3. Ο πελάτης επιστρέφει τα αγαθά στο Κατάστημα εντός 14 ημερών από την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι άθικτα, συμπεριλαμβανομένης της πληρότητας, στην εργοστασιακή συσκευασία και δεν πρέπει να φέρουν ίχνη χρήσης. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

4. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αποστολής, το Κατάστημα θα ελέγξει την κατάσταση του παραδοθέντος προϊόντος.

5. Εντός 14 ημερών από τον έλεγχο των αγαθών, το Κατάστημα επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε στον Πελάτη, μείον τα έξοδα εκτέλεσης της παραγγελίας. Ο πελάτης θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρόκειται να μεταφερθεί το ποσό της επιστροφής. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει στην κάρτα. Εάν είναι απαραίτητο να επιστρέψετε χρήματα για μια συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης με κάρτα πληρωμής, ο πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει εκχωρηθεί στην κάρτα πληρωμής του Παραγγελέα.

6. Σε περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη των όρων που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, η δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση είναι άκυρη, τα αγαθά δεν επιστρέφονται και το Κατάστημα δεν επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε στον Πελάτη.

7. Ο Πελάτης δεν δικαιούται το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθ. 10 δευτ. 3 του νόμου που ορίζεται στο εδ. 1 παραπάνω, δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής:

a) η παροχή υπηρεσιών ξεκίνησε, με τη συγκατάθεση του Πελάτη, πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση (ισχύει για την παροχή υπηρεσιών και όχι για την πώληση αγαθών),

b) ηχογραφήσεις και οπτικές εγγραφές καθώς και αυτές που έχουν εγγραφεί σε φορείς δεδομένων πληροφορικής αφού ο Πελάτης έχει αφαιρέσει την αρχική τους συσκευασία,

c) συμβάσεις για υπηρεσίες για τις οποίες η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται αποκλειστικά από τις διακυμάνσεις των τιμών στη χρηματοπιστωτική αγορά,

d) υπηρεσίες με ακίνητα που καθορίζονται από τον Πελάτη με την παραγγελία του ή συνδέονται στενά με το πρόσωπό του,

e) παροχές που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να επιστραφούν ή το αντικείμενο των οποίων υπόκειται σε ταχεία επιδείνωση,

f) παράδοση τύπου,

g) υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών.

 

 

§7

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο Πελάτης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μόνο για σκοπούς εκπλήρωσης της παραγγελίας.

2. Ο πελάτης μπορεί επίσης να δώσει χωριστή συγκατάθεση για τη λήψη διαφημιστικού και προωθητικού υλικού από το Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπορικού ενημερωτικού δελτίου.

3. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα δεδομένα του και να τα διορθώσει, καθώς και να ζητήσει την αφαίρεση.

 

§8

Πνευματική ιδιοκτησία

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και περιγραφών αγαθών) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Καταστήματος.

 

§9

Έναρξη ισχύος και τροποποιήσεις του Κανονισμού

1. Οι Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα του Καταστήματος.

2. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Κανονισμούς, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα του Καταστήματος. Για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την τροποποίηση των Κανονισμών, ισχύει η έκδοση των Κανονισμών που ίσχυαν την ημερομηνία της παραγγελίας από τον Πελάτη.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αμφιβολίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο info@zoyafashion.gr

Πλήρωμα καταστήματος

ZOYA Παιδιά - φορέματα για κορίτσια, πριγκιπικα φορεματα για κοριτσια, μοντερνα βαπτιστικα ρουχα για κοριτσια, επισημα φορεματα για κοριτσια, παιδικα φορεματα με τουλι, παιδικα φορεματα για παρανυφακια, χριστουγεννιατικα φορεματα για κοριτσια.

πάνω
Sklep jest w trybie podglądu
Δείτε την πλήρη έκδοση του ιστότοπου
Sklep internetowy Shoper Premium